Marek Pietrachowicz

Scenariusze do gry Dangerous Waters

Rewelacyjna, realistyczna symulacja, w której musisz dokonywać TMA, czyli analizy ruchu celu w oparciu o wszelkie dostępne dane oraz przy wiernie odtwarzanej fizyce i akustyce akwenu.  Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz: nie ma podpowiedzi i bezkarnych strzałów na ślepo. Gdzie ustalisz położenie celu i elementy jego ruchu, tam będą zmierzać Twoje torpedy, być może zupełnie omijając prawdziwe położenie i powodując kontratak na Twój okręt. Gra dla prawdziwych, dużych chłopców!

A oto parę scenariuszy do gry mojego autorstwa. Można je ulepszać.

Od 2 do 10000 znaków