Marek Pietrachowicz

Psychoterpia Ewangelią - brakujący odnośnik

Na stronie 57 odnośnik [16], który się zagubił w druku, odsyła do Łk 14, 28-33.

Od 2 do 10000 znaków